Hur ser återvändandet ut?

Många företag och organisationer har under våren utvecklat nya arbetssätt och rutiner som en följd av Covid-19 och den pandemi som viruset fört med sig. Det går nu att börja utvärdera vilka effekter detta inneburit för medarbetare i företag där arbetet hemlokaliserats.

Som ledarutvecklare noterar vi att allt fler ledare reflekterar kring hur deras och medarbetarnas återvändande till kontoret kommer att se ut. Vår bedömning är att framgångsrika organisationer kommer att ta lärdom av de senaste månadernas distansarbete där vi bl.a. fått ta del av att:

  • Verksamheten i många fall fungerat överraskande bra
  • Effektiviteten och produktiviteten varit högre, men tyvärr även i vissa fall även lägre, än om fler varit på kontoret
  • Vissa medarbetare upplever att deras balans mellan privatliv och arbete förbättrats, andra det motsatta
  • Teknikutvecklingen redan nu inkluderar outnyttjade möjligheter till nya arbetssätt

Vi vill gärna inspirera dig som ledare med följande frågor:

  • Hur leder jag mig själv och mina medarbetare på ett sätt så att alla, oberoende av avstånd, upplever att de har en närvarande chef?
  • Hur leder jag medarbetare som jag sällan träffar?
  • Hur säkerställer jag att jag själv och mina medarbetare arbetar enligt förväntan och samtidigt mår bra?
  • Hur ser jag till att medarbetarnas totala arbetssituation (ergonomi, försäkringar etc.) fungerar oavsett var arbetet är förlagt?
  • Hur ser planen ut? Vad ska jag göra mindre av? Börja göra? Fortsätta göra?

Ingen vet ännu när eller hur återvändandet till arbetsplatsen kommer att se ut. Vi vill dock gärna stimulera till att du som ledare ger dig tid att lyfta blicken och reflektera över dessa frågor. Vi vill även ta tillfället i akt att önska dig en bra start på hösten.