Ledarutvecklare

Vi är idag 17 professionella ledarutvecklare med kvalificerad och mångårig erfarenhet från ledande befattningar som är knutna till Leadership Management® Sweden. Alla ledarutvecklare genomgår regelbundet ett omfattande certifieringsprogram och deltar i 15 – 20 dagars utbildning och träning årligen för att säkerställa att våra kunder alltid erbjuds bästa möjliga kompetens för utveckling av medarbetares ledarskap.

Lars Blixter

Certifierad Ledarutvecklare
Västra Götaland

Joakim Dahlberg

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Darryl Finnell

Ledarutvecklare
Stockholm

Eva Forsberg

Ledarutvecklare
Stockholm

Carméla Fuchs Gerson

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Daniel Garpenbeck

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Susan Törne Henningson

Certifierad Ledarutvecklare
Dalarna

Johan Herbertsson

Certifierad Ledarutvecklare
Jönköping/Kronoberg

Pierre Hindersson

Certifierad Ledarutvecklare/
Master Licensee

Stockholm

Samuel Isgärde

Ledarutvecklare
Jönköping

Thomas Karlsson

Certifierad Ledarutvecklare
Västerbotten

Gunlis Knaust

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Karin Kreibom

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Camilla Razpotnik-Blanksvärd

Certifierad Ledarutvecklare
Mälardalen

Mari Teneberg

Certifierad Ledarutvecklare
Stockholm

Jesper Wallin

Ledarutvecklare
Stockholm

Mona Wassermann

Ledarutvecklare
Västerbotten