Om oss

Leadership Management® Sweden representerar Leadership Management® International, och grundades 1982. Verksamheten fokuserade tidigt på det som fortfarande är kärnan i vårt erbjudande, individuell ledarutveckling genom träning. Våra väl beprövade program har hittills använts av 50.000 ledare och nyckelpersoner i svenska företag och organisationer.

Lärande organisation

Som ledarutvecklare tränar vi för att ständigt utvecklas och bli ännu bättre. Det innebär bland annat cirka 15 dagars träning i Sverige och 3-5 dagar utomlands varje år. Detta för att ständigt vara uppdaterade och relevanta i varje kundmöte. Och därmed maximera det användarupplevda värdet.
Idag är vi 15 ledarutvecklare som verkar från norr till söder i Sverige. Och vi skall bli många fler.
Vi är otroligt glada för alla våra fantastiskt kompetenta och duktiga kunder.
Det är en stor förmån för oss att få vara just din och er ledarutvecklare.

Framtidens ledarskap

Vi lever i en tid med mycket stora förändringar, både i Sverige och i vår omvärld. En mängd trender och rörelser ger nya omständigheter som i sin tur ställer nya krav på ledarskapet. Några sådana trender är: En ständigt ökande förändringstakt, ett ökat behov hos medarbetarna att uppleva ett syfte och mening i arbetet, en helt ny kulturell miljö med medarbetare från många olika länder men också att leda på distans, digitalt. Och inte minst det som brukar kallas den ”Fjärde industriella revolutionen”.
Det forskningen pekar på är att dessa förändringar, nu och i framtiden, kräver en helt ny nivå av kognitiv beredskap hos ledare. Och vår absoluta ambition är att vara varje kundföretags och ledares bästa stöd när det gäller att framtidssäkra både ert ledarskap och er verksamhet.

Leadership Management® International

Leadership Management® International, LMI®. LMI® grundades 1965 av Paul J. Meyer. Huvudkontoret finns i Texas, USA. LMI® växer starkt internationellt och är idag verksamt i mer än 80 länder. USA, de nordiska länderna, Kanada, Japan och Australien är bland de starkaste fästena för LMI®. Ledarutvecklings-programmen, som ständigt utvecklas, är översatta till tjugofem olika språk. Och hittills har 2.000.000 ledare i världen använt våra program för att utveckla sitt ledarskap.

För mer information om  Leadership Management® International, besök gärna: www.lmi-world.com