Företagsutveckling
genom utveckling av det
personliga ledarskapet

Vårt erbjudande

Företagsutveckling
genom utveckling av det
personliga ledarskapet

Vårt erbjudande är inte en kurs eller konferens. Det är en individuell ledarutvecklingsprocess  som syftar till att utveckla företaget genom att utveckla det personliga ledarskapet. En ledare i taget. En nyckelmedarbetare i taget.  Ett ledningsteam i taget. Ett nyckelmedarbetar-team i taget.

Företagsutveckling genom utveckling av det personliga ledarskapet. I den idén ligger kärnan i vår filosofi. Vi ser varje individ i ett företag som en ledare. Precis som att nästan varje medarbetare i ett modernt företag är en nyckelmedarbetare. I ett väl fungerande företag av idag räcker det därför inte att enbart chefspersoner utövar ledarskap.

Det personliga ledarskapet behöver utövas i hela organisationen, av varje medarbetare. Vilket stärker ledningskapaciteten i hela företaget. Det är den ledningskapaciteten som är grogrunden till företagets framgång. Och det är din oanade potential till personligt ledarskap som är nyckeln.

Varför LMI?

Väldokumenterade program, resultatinriktad process och kompetenta, välutbildade ledarutvecklare är den kombination som ger våra kunder snabba och bestående resultat. Detta är den främsta orsaken till vår växande framgång i Sverige och internationellt.

Utveckling som spar tid

Vi vänder oss till ambitiösa, upptagna, individer varpå utvecklingen är inriktad på att frigöra tid, snarare än att ta tid. Med en anpassning till varje individs situation arbetar vi effektivt redan från dag ett. Ledarutvecklaren kommer till dig – du slipper onödig restid och planering.

Mätbara och bestående resultat

Eftersom vi arbetar med en tydlig målprocess mäter vi utvecklingen kontinuerligt. Programmen är utvecklade för att ge bestående resultat, vilket är skillnaden om du tar en kurs i ledarskap. Genom att arbeta över en längre tid skapas hållbara resultat.

Ett urval av kundcitat

”Det var ett bra beslut att engagera LMI för ledarutveckling. Våra medarbetare har sedan dess mätbart utvecklats i roller och ansvar vilket tydligt bidragit till vår fördubblade omsättning och höjda marginal. Med kompetenta ledarutvecklare och ett gediget tjänsteutbud har vår utveckling stöttats på ett följsamt och professionellt sätt. Allt i linje med vårt motto ”allt är möjligt”. Jag kan varmt rekommendera LMI som samarbetspartner”.

Krister Karlsson

VD, HMB Construction AB

”Självkänsla, självtillit och självförtroende har fått sig en väldig boost. Det gör att jag kan leda på ett helt nytt sätt. Med det här programmet skapar man sig själv tid och mandat. Bara med tankens kraft”.

Johan Bodare

COO, Citymail

”Jag jobbar ännu mer internt och strukturerat med mina medarbetare och därför har försäljningen ökat och medarbetarkommunikationen blivit bättre”.

Johan Sundell

Konsultchef, C.A.G MER Consulting