Din oanade potential till personligt ledarskap

Program

Människorna är näringslivets och samhällets absolut viktigaste resurs, nu och i framtiden. Av alla de satsningar ett företag eller en organisation kan göra, ger investeringar i den mänskliga utvecklingen den största utdelningen. Det handlar om att ta vara på människors inbyggda ledarpotential, erbjuda bra verktyg att växa och samtidigt skapa balans i livet. Alla, beroende var man befinner sig, kan gå framåt i sin utveckling.

Effektivt Personligt Ledarskap

Genom att utveckla och stärka sitt eget, personliga ledarskap stärks också förmågan att leda andra.

Ledarskap Genom Motivation

En väl fungerande målprocess i organisationen bidrar starkt till att skapa tydlighet i ledarskapet. Ofta handlar det om att attrahera och behålla duktiga medarbetare.

Personlig Produktivitet och Teamutveckling

Programmet hjälper effektivt chefer och andra ledare att tänka och agera med den egna och teamets produktivitet och målfokusering i centrum.

LMI har utvecklat en serie program som har översatts och anpassats till svenska förhållanden. De ger viktiga insikter i hur man tar full kontroll över sin situation i yrkeslivet och livet som helhet, hur man blir motiverad och produktiv. Programmen bidrar till att skapa balans i livet, den kanske allra viktigaste aspekten i det personliga ledarskapet.

Den unika läroprocess som utvecklats av LMI hjälper människor att sätta och nå meningsfulla mål, att öka sin självmotivation och sitt självförtroende samt att utveckla mer positiva och konstruktiva attityder.

Våra program hjälper effektivt chefer och andra ledare att utveckla den egna förmågan att leda. Programmen hjälper att förstå beteenden och tillämpa metoder som stimulerar såväl egen som andra människors motivation och produktivitet.