Ledarutvecklare

Darryl Finnell

Darryl Finnell

Ledarutvecklare

Licensee – Leadership Management Sweden

Darryl har mer än 25 års erfarenhet som ledarutvecklare, företagsutveklare och coach men har även varit linjechef och VD under denna tid. Bland företaget som han har arbetat med finns IKEA, Schindler Hiss, ITT Flygt, St. Jude Medical, Britannia Airways och LRF.

Hans drivkraft och fokus har alltid legat på utveckling av organisationer där människor är i centrum och där hans genuina nyfikenhet och tydlig kommunikation har hjälpt honom att upptäcka kundens potential, definieria och stödja organisationer i deras utvecklingsprocess för att den ska nå optimala resultat. 

Hans annorlunda bakgrund som Amerikan och f.d. ishockeyspelare på elitnivå har hans kunder upplevd som mycket positiv då han har kombinerat dessa egenskaper på ett framgångsrikt, unikt och tydligt sätt i hans arbete med ledarutveckling. Hans förmåga att coacha andra har varit en mycket uppskattade egenskap enligt hans kunder.

Darryl har dessutom ett mycket starkt intresse av att stödja ledare i olika typer av förändringsarbete där han har erfarenehet av att dels utveckla andra men även varit t.f. Global Change Manager inom ett stort internationellt svenskt företag.

Kontaktuppgifter:

Leadership Management Sweden
Darryl Finnell
Finnboda Kajväg 14D, 3 tr.
131 72  Nacka

Telefon: +46 (0) 76 636 61 31
E-post: darryl.finnell@lmisweden.se