Ledarutvecklare

Samuel Isgärde

Samuel Isgärde

Ledarutvecklare

Licensee – Leadership Management Sweden

Samuel har under många arbetat med utmanande förändringsprocesser och utvecklingsuppdrag inom bil, flyg och bussbranscherna. I huvudsak som VD, men också som operativ chef, IT och marknadschef. Han har varit verksam i såväl ägarledda som noterade bolag. Han motiveras av att leda andra till att sätta mål och våga göra val som blir avgörande för såväl dem själva som den organisation de verkar i.

Kontaktuppgifter:

Leadership Management Sweden
Samuel Isgärde
Oxtorgsgatan 3
553 17 Jönköping

Telefon: +46 733 85 85 97
E-post: samuel.isgarde@lmisweden.se