Ledarskap Genom Motivation

Passar utmärkt som uppföljningsprogram till Personligt Ledarskap®. Du tillämpar ditt personliga ledarskap i organisationsmiljön. Programmet är lika konkret och tydligt som Personligt Ledarskap®. Ledarskap genom Motivation innehåller belysande textavsnitt med fallbeskrivningar och analysverktyg av olika slag, bland annat för bedömning av den egna chefsprofilen. Du får möjlighet att lyfta fram egna ledarskapssituationer samt värdera och diskutera olika handlingsalternativ.

Tydlighet i ledarskapet är avgörande för effektivitet och motivationsnivå

En väl fungerande målprocess i organisationen bidrar starkt till att skapa tydlighet i ledarskapet. Avgörande är också hur väl ledaren lyckas motivera medarbetare att arbeta strukturerat med viktiga organisationsmål. Programmet belyser ingående hur man som chef kan hantera dessa aspekter. Programmets kunskapsdel innehåller 12 textavsnitt (även inspelade som ljudbok). Här är exempel på tema, som tas upp under programmets gång.

 

 • Vad kännetecknar effektivt chefskap?
 • Att nå framgång genom att sätta mål.
 • Den egna självbildens betydelse.
 • Att förstå människors beteende.
 • Att förstå motivation och hur man skapar en motiverande atmosfär.
 • Att minimera negativ stress.
 • Att nå resultat genom att kommunicera och övertyga.
 • Befogenhet och makt.
 • Beslutsfattande och problemlösning.
 • Att hantera och förebygga mänskliga problem.

Att vara chef – en positiv utmaning

Deltagaren arbetar med verkliga situationer och mål inom sitt eget verksamhetsområde. Ofta handlar det om att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Vanliga mål är också att genomföra förändringar konstruktivt och med ett minimum av negativ turbulens. Därför ingår i programmaterialet en välfylld “verktygslåda”, med vars hjälp deltagaren skapar sin egen personliga handlingsplan.

Individuell anpassning och personlig coaching

Programmet Ledarskap genom Motivation® genomförs i åtta etapper och pågår under åtta till tolv månader. Tiden är en mycket viktig faktor för att uppnå ett bestående resultat. Varje deltagare får ett välstrukturerat kunskaps- och arbetsmaterial som stöd i processen att utveckla sin personliga handlingsplan. Individuell anpassning är en av nycklarna till framgång. Deltagaren får därför en egen personlig, erfaren ledarutvecklare som handledare under programmets gång.

Omfattande användning och väl dokumenterat

Över 50 000 svenska ledare har framgångsrikt använt ledarskapsprogram från LMI® sedan introduktionen 1982. Tack vare ständig utveckling och anpassning av programmet växer vi kontinuerligt tillsammans med våra kunder.

Ledarskap genom Motivation® – programspecifikation
 • Certifierad, erfaren ledarutvecklare handleder vid individuella uppföljningsmöten.
 • Inledande intervju och 8 ytterligare coachingsessioner.
 • Seminarier i samband med gruppuppdrag och teamutveckling.
 • 12 textavsnitt med arbetsblad (även som ljudbok).
 • Underlag till egen mål- och handlingsplan (personliga mål, produktivitetsmål, organisationsmål m.m.).
 • Pågår under ca 1 år.
 • Deltagarens tidsinsats ca 2 timmar/vecka (inkl. coachingsessioner).
 • Programmet genomförs på deltagarens arbetsplats – ingen tidsförlust för resor etc.