Susanne Lövgren

Certifierad Ledarutvecklare
Licensee – Leadership Management Sweden

Susanne är certifierad ledarutvecklare, och har coachat drygt 500 ledare sedan hon började inom LMI 2005.

Dessförinnan har hon drygt 15 års erfarenhet som ledare i kunskapsintensiva företag, varav tio av dessa som VD inom Optronicgruppen. Gedigen erfarenhet av att leda förändringsarbete i såväl tillverkande som tjänsteproducerande företag. Har bl.a. varit aktiv i uppstart av fem företag.

Susanne har byggt på sin civilekonomexamen med en ettårig s.k. “executive education” i ledarskap vid Boston University. Har internationell erfarenhet genom etablering av ett instrumentbolags säljorganisation i ett 20-tal länder, samt från arbete i ett konsultnätverk knutet till The Leadership Institute i Boston.

Bland kundföretagen finns Tieto, WSP, Franke, Sweco, Visma och Statkraft.

susanne_(12)

As a certified leadership developer, Susanne has facilitated leadership coaching to more than 500 individuals in a large number of organizations.

Prior to that, Susanne has a solid business experience from over 15 years as a leader in knowledge-based companies. She has extensive experience in change management in both manufacturing and consulting enterprises including being active in the start-up of five companies.

In addition to her Bachelor Degree in Business Administration and Economics, Susanne has participated in an executive education at Boston University “Leading in the new economy”. She has international experience by establishing a sales organization in about 20 countries for an instrument company, and by doing management consulting work through The Leadership Institute in Boston.

Among her customers, we find Tieto, WSP, Franke, Sweco, Visma and Statkraft.
Leadership Management Sweden AB

Susanne Lövgren
United Spaces, Waterfront Building
Klarabergsviadukten 63
111 64 STOCKHOLM
Tel 070 592 08 72
E-post susanne.lovgren@lmisweden.se