Kunder

Ett tydligt mål- och resultatfokus gör att programmen passar utmärkt i alla typer av företag och verksamheter där intresse finns att investera i humankapitalet för att skapa effektivare ledarskap, samverkan och starkare verksamhetsutveckling.

Sedan starten 1983 har över 50 000 ledare i Sverige diplomerats i något av våra program. Dessa ledare kommer från hundratals små och medelstora företag, stora industrikoncerner och andra organisationer.