TCO Granskar: Stressbarometern

I den årliga undersökningen, Stressbarometern för 2013, som TCO genomför konstateras att vi närmar oss ett sammanvägt stressindex på 31 vilket indikerar på att Åtgärder är nödvändiga. Vi är inte i en zon där problemen längre är hanterbara och de mest framträdande faktorerna för barometerns höga värde är psykisk stress, kontroll, uppskattning, arbetsbelastning och förutsättningar.

TCO finner följande situationer mest problematiska för tjänstemännen:

1) För trött eller saknar tid för familj och vänner vid arbetsdagens slu (minst en dag i veckan) – 60 % svarar ja på den frågan.

2) Svårt att koppla bort tankarna på jobbet vid ledighhet (minst en dag i veckan)- 57 %

3) Otillräckliga möjligheter att lämna över uppgifter till kollegor – 49 %

4) Så hög arbetsbelastning att de måste dra in på luncher eller arbeta över (minst en dag i veckan) – 49 %

5) Obalans mellan arbetsinsats och belöning – 47 %

Läs mer om TCO:s Stressbarometer här.

Posted in Våra ledarutvecklare (som Category).