Ledarutvecklare

Över 30 professionella ledarutvecklare är idag knutna till Leadership Management® Sweden. Alla har kvalificerad och ofta mångårig erfarenhet från ledande befattningar och den samlade kompetensen är stor.

Alla ledarutvecklare inom den svenska organisationen deltar i sammanlagt tjugofem dagars utbildning och träning årligen. De genomgår regelbundet ett omfattande certifieringsprogram som säkerställer att våra kunder alltid erbjuds bästa möjliga kompetens för utveckling av medarbetares ledarskap.

Våra ledarutvecklare finns över hela landet och vi har representation från Malmö i söder upp till Skellefteå i norr. Sök efter din ledarutvecklare här.