Carméla Fuchs Gerson

Certifierad Ledarutvecklare
Licensee – Leadership Management Sweden

Genom sin digra och mångfacetterade bakgrund som sträcker sig över mer än 30 år har Carméla byggt en erfarenhetsbank och förståelse för hur människor och företag fungerar. Carméla har bred erfarenhet från:

– stora, medelstora samt mindre startupbolag
– privat och offentlig sektor
– många olika branscher

Spetskunskap inom försäljning och ledarskap i roller som affärsområdeschef, försäljningschef, försäljningsdirektör och VD främst inom IT/Webb/Teknik. Carméla brinner för ett humanistiskt synsätt som kombineras med målstyrning för ökad lönsamhet.

3869

Leadership Management Sweden AB
Carméla Fuchs Gerson
Mobil 0708-17 08 79
E-post carmela@lmisweden.se